Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
koňské sporty

Koňské sporty

Drezura

Drezura je další soutěž, při které jde hlavně o to, aby jezdec s koněm "splynuli", aby jezdec dával jen nepatrné povely a kůň je plnil jakoby sám od sebe. V této soutěži jde o koňské ladné pohyby a jezdcův perfektní sed a držení těla.Na tento druh sportu se každý teplokrevník nehodí. Drezurní kůň by měl mít velmi ladné pohyby a perfektní elegantní chody. Drezura je jedna z nejtěžších druhů koňských sportů. Stejně jako u parkuru i v drezuře jsou dané stupně obtížnosti. Jsou úplně stejné, liší se jen v tom, že v drezuře se ke stupňům obtížnosti nepojí výška překážek, ale různě těžké drezurní cviky a figury.

Koně

Některé drezurní cviky a figury

Couvání

Couvání je rovnoměrný pohyb zpět, ve kterém se nohy zvedají a došlapují v diagonálních párech. Nohy se mají dobře zvedat a zadní zůstávat na rovné čáře. Při couvání kůň, ať stojí nehybně, má zůstat "na přilnutí" a udržet si chuť k pohybu vpřed. Vážnými chybami jsou vzpírání se nebo ukvapenost pohybu, odpor nebo vyhýbání se ruce, uhýbání zádě z přímé linie, rozkročující se nebo neaktivní zadní nohy, vlečení předních nohou.

Kontracval

Je to vlastně cval na jinou nohu. Např. Jezdec, který jedena koni, cválajícím na pravou nohu, při kontracvalu ho nechá cválat na levou.Kontracval je cvik zvyšující ohebnost. Kůň udržuje své přirozené ohnutí ven z kruhu a je postaven na stranu vedoucí nohy. Jezdec se má vyvarovat zkroucení koně, které by způsobilo ztuhnutí a porušení čistoty chodu, musí zabránit vypadávání zádě z kruhu a musí omezit své požadavky ve shodě se stupněm ohebnosti koně.


Obrat kolem předku

Je to figura, při které se kůň zadní částí těla otáčí přes předních nohou, kterými pouze podupává téměř na místě.

Dovnitř plec

Je to figura, při které se kůň odklání od směru pohybu v úhlu asi 30 stupňů. Většinou se provádí u stěny obdélníku, takže se kůň odklání od stěny směrem dovnitř. Vnitřní přední noha kříží zepředu vnější přední nohu. Kopyta zadních nohou směřují dopředu a nekříží se.

Poloviční překrok

Je to cvik, při němž se kůň pohybuje diagonálně dopředu a zároveň do strany a je ohnutý ve směru, jímž se pohybuje.

Pasáž

Je to pomalý, velmi vysoký klus, který vyvolává dojem, jako by kůň pomalu plul nad zemí. Každý krok je ve vzduchu chvíli zadržen.

Piafa

Je to vlastně klus podobný pasáži, jenže kůň stojí na místě.


Parkur

Při parkurovém skákání jde o to, projet celou dráhu s překážkami co nejlépe, tzn. bez trestných bodů, a v co nejlepším čase. V tomto druhu sportu musí jezdec prokázat souhru s koněm, velmi dobré vedení koně a v neposlední řadě také správný sed jezdce na koni i při skákání.V parkuru existuje několik stupňů obtížnosti. Od nejlehčího ZM, po nejtěžší TT. Každý stupeň má danou výšku překážek, přes které kůň skáče. V tomto stupni může být překážka nanejvýš o 10 cm vyšší než je požadovaná výška stupně obtížnosti. Např. v stupni L může být překážka nanejvýš 130 cm (120+10 cm).

Kolmé skoky

jsou to vertikální překážky s několika kavaletami uspořádanými jedna na druhou. Je poměrně obtížný, protože kůň má jen málo času uvědomit si výšku skoku. Mají za úkol prověřit schopnost koně skákat do výšky.

         

Oxery

jsou to takové překážky, na nichž musí kůň skákat nejen do výšky, ale i do dálky. Jsou sestaveny tak, aby když se jich kůň dotkne, ihned spadli.

         

Zeď

je to svislá překážka namalovaná z namalovaných dřevěných kvádrů se světlejším okrajem. Někteří koně jsou z ní vystrašeny, protože nevidí místo doskoku.

        

Dvojbradlí
neboli doublebar

je vlastně oxer s dvěma řadami stojícími těsně u sebe různě vysokými kavaletami.


Trojbradlí neboli tripplebar

je oxer se třemi řadami stojícími těsně u sebe různě vysokými kavaletami.

         


Křížek

je to nejjednodušší překážka. Skládá se ze dvou kavalet postavenými přes sebe do tvaru písmene X.


Kozí hřbet

tato překážka se moc v soutěžích nevyskytuje. Vypadá jako trojbradní, ale prostřední kavaleta je vyšší než první a poslední.


Přírodní skoky

jsou to překážky vyrobené z přírodních materiálů jako jsou nenabarvené tyče nebo forma živého plotu. Tyto překážky jsou obtížné, koně se jim často vyhýbají.Základní oxer

je jeden z nejtěžších oxerů. Skládá se ze dvou stejně vysokých překážek postavených těsně za sebou a skáčou se jedním skokemVějíř

skládá se ze tří kavalet, které vycházejí z jednoho sloupku a rozevírají se do třech, což koni umožňuje skákat na jedné straně jako kolmý skok a na druhé straně jako trojbradlí.


Vodní příkop

Existuje ve dvou typech: kombinovaný s kolmým skokem nebo oxerem, nebo širší příkop s nízkým živým plotem před ním. Na doskoku je umístěna bílá páska, aby bylo možno posoudit, zda kůň neudělal chybu.

V parkurovém skákání existují různé druhy soutěží, jako jsou např. klasická soutěž, dvoufázové skákání (tzv.dvoufázovka) a stupňovaná obtížnost (tzv. postupka).

AIRS


Nejobtížnější cviky vysoké jezdecké školy, které jsou předváděny nad zemí se nazývají

anglickým slovem airs. Patří sem několik figur vysoké jezdecké školy – leváda, pesáda, kurbeta,

kapriola, krupáda, balottada a mezair. Tyto dechberoucí cviky se zrodily v Evropě v

sedmnáctém století. Spatřit je můžete ve vídeňské Vysoké jezdecké škole, v hřebčíně Lipica na

Slovinsku, Cadre Noir ve Francii či v NŽ Topolčianky na Slovensku.


Leváda

Tento cvik je brán jako základní. Kůň při něm ladně zdvihá předek těla na podsazených nohách,

kdy jsou hlezna asi tak 20-25cm nad zemí. Právě toto ohnutí v hleznech, které nese celou váhu

koně a jezdce by mělo být dokonalé. Takto musí chvíli setrvat. Z levády je možno provést

pesádu, kdy jsou silně ohnuté přední končetiny tak vysoko, že linie koňských zad je ve 45° úhlu k zemi.

 

Pesáda

Pesáda se často plete s levádou a je podobná i krupádě. Najdeme zde ale několik odlišností. Kůň stojí na zadních téměr kolmo k

zemi a musí takto několik okamžiků setrvat.


Kurbeta

Základním prvkem pro vytvoření této figury je opět leváda. Kůň poskočí na zadních nohách a přední jsou silně ohnuté. Nejde pouze

o jedno poposkočení, ale o několik skoků.

 

Krupáda

Základním cvikem pro provedení této figury je leváda. Z té se kůň odrazí a provede skok šikmo vzhůru. Zadní nohy přitom stáhne

pod sebe. Může tak udělat několik skoků po sobě.

 

Ballotada

Ballotada se v podstatě ztotožňuje s krupádou. Kůň ale při přitažení zadních nohou obrátí kopyta tak, že jsou vidět zezadu

podkovy. Tento cvik koně připravuje pro nejtěžší figuru - kapriolu.


Kapriola

Pro koně je tato figura vlastně naprosto nepřirozená. Spojuje tak levádu a výkop zadníma nohama. Patří k nejdokonalejším školním

cvikům, které můžeme vidět. Je nazývána také „kozí skok“. Přední i zadní končetiny jsou ve stejné výšce, přední jsou ohnuté, zadní

vyhodí silou vodorovně vzad.

 

Mezair

Tento cvik obsahuje opakovanou levádu kupředu tak, že při ukončení první levády po krátkém doteku země předníma nohama

následuje nové podsazení zádi (a to kupředu), z něhož kůň přejde ihned do levády.

 

 

         

 

TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek